...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްތަ
ނ.
ދައްތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . އައްތަވާޅި . އައްތަވާޖެހުން . އަތާނަ . އަތްފޮޅު . އަތްޕޮޅު . އިފުތިރާޝަށްއިނުން . މުގޯލި . މެދުއައްތަޙިއްޔާތު . ފަހުއައްތަޙިއްޔާތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ