...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްތަވާ
ނ.
(1) ދަނޑުވަށައިގެން ހިނގޭނޭހެން އަލިކޮށްފައި އޮންނަ މަގުއެތެރޭ ދާރަފަށް.
(2) ދަނޑާއިވަލާ ދެމެދު ހުސްކޮށްފައި އޮންނަ ހިސާބު.
މިހެން ހަދަނީ ދަނޑުގައި ހުޅުޖެހީމާ ވަލަށް ހުޅު ވަދެދާނެތީއެވެ.
(3) އިން ދެތަނެއް ނުވަތަ ދެހިސާބުގަނޑެއް ވަކިކުރުމުގެ ތަރަހައްދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . އައްތަވާޅި . އައްތަވާޖެހުން . އަތާނަ . އަތްފޮޅު . އަތްޕޮޅު . މުގޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ