...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްތަވާޅި
ނ.
(1) ކާށި ކިބައިގެ އެތެރެ ދާރަފަށް.
(2) ހަތް އައްތަވާޅިން ގާނެގުމުގެ ކުޅިވަރުގައި ގައު އަޅައިފައި ހުންނަ މުގޯލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްތަވާޅި . އަތާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ