...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްތާރަ
ނ.
އައްޑަނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުއޮޅަންނަބައިމަތި . އައްތާރަފަނި . އޮޅިމެދު . އޮޅިމެދުވުން . ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ