...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްތާރަފަނި
ނ.
ފާމުދޭރިޔަ ބޭކަލެއްގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ އޮޅިމެދެއް.
މިއީ އަސްކަރު ވަރުހަނގުންފަދަ ބަތާ ނޯންނަ އޮޅިމެދެކެވެ.
މިބަހުގެ އަސްލަކީ "އައްތާރަފައިހިފަނީން" ކަމުގައި ބުނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޅިމެދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ