...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްތެލި
ނ.
(1) ހަމަ ރިޔަލުގަ އަރާކުރެވި އޮޑިޔާ ފޭކުރާން ވިއްދާ ދަނޑި.
މިދަނޑި މަހާފައި ހުންނާނީ ރިޔަލުގައި ހުންނަ ކޮނޑައްޔަށެވެ.
(2) ކަތިރިޔާ އެއްޗެހި ވަޔަށް ދުއްވާންވީމާ މޯރާކޮޅުގައި ވިއްދާ ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްތެލިކޮއްޕުން . އައްތެލިފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން . އައްތެލިޖެހުން . ލަޑާރިތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ