...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްސިއޮރި
ނ.
އޮރިއޭ ކިޔާ މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އާދައިގެ އޮރިޔަށްވުރެ ފަތިކޮށް ހުންނަ އޮރިއެކެވެ.
މިބާވަތުގެ އޮރި ގައިގައި ޖެހުނީމާ އައްސިވެ، މީގެ މަސް ކެއިމާ އައްސި ފިލާކަމަށް ބުނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ