...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްސިމަޑި
ނ.
ބުރަކަށިމަތީ ކުދިކުދި ކަށިތަކެއް ހުންނަ މަޑިއެއް.
މިއީ އައްސި އޮރިޔަށްވުރެ އައްސިކުރާގޮތް ގަދަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ މަސްކައެއް ނޫޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ