...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްސިފެން
ި އަނެއްއަތް ފެންގަނޑަށްލާއިރު އައްސިވާފެނެވެ.
މިއީ އިހުގައި މަޖަލަކަށް ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ.
ހަދާގޮތަކީ ރުފިޔާފޮއްޗެއް ފަދަ އެއްޗެއް ފެންގަނޑަށް ވައްޓާލާފައި މިގޮތަށް ހަދާފައި އެނަގަން ބުނަނީއެވެ.
ދެން އަތްބާނާ އިރަށް އަތް އައްސިވެފައި މުށްލެއްޕިދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ