...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްސިފޮށި
މަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
މިހުންނަނީ ފޮއްޓެއްގެ ދެކޮޅުގައި އަތުން ހިފޭގޮތަށް 2 ފޯލިލައިފައެވެ.
މިދެފޯލީގައި ހިއްޕުވައި ފޮށީގައި އަތުން އަނބުރާގޮތަށް ހުންނަ އަތްގަނޑެއް އެނބުރުމުން ހަށިގަނޑަށް ކަރަންޓުގެ އަސަރު ފޯރާއިރު ކުރާކަހަލަ އިޙްސާސެއްވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ