...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްސިދަ
ނ.
(1) ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ފުރަތަމަ ނަކަތް.
(2) އައްސިދަ ނަކަތުގެ ތަރިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅަނގު . ހުޅަނގު މޫސުން . ހުޅަނގުވުން . ބުރުނު . އައްސިދަ . އިރުވައިމޫސުން . ވައިއެނބުރޭމޫސުން . މަތިވައް . މާނަކަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ