...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްޑަނަ
ނ.
ހަނގުރާމައިގައި ރެކޭން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިކިތަންމެ ސިފަޔަކަށް ހުރެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ އައްޑަނަ ހުންނަނީ، ވަށްކޮށް ފަތާކޮށް އެތެރެޔަށް ގޮނިކޮށްލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާދަނޑި . ހޮޅިކޮށި . ރަސްފަރި . ރަސްފަރީގައި ހިނގުން . ބަންޑާރަކޮށި . ބޮޑުރާޅުފަށް . ކަނޑިކޮޅުހިފާކަން . ކަނޑިއަޅައި ފުންމައިގަތުން . ކަކާރަ . ކަކާރަނެގުން . ކަޑަކަ . ކަޑަކަޖެހުން . ކުޅިކޮށި . ކުޅިޖެހުން . ކުދިރާޅުފަށް . އައްތާރަ . އައްޑަނަ . އައްޑަނަކޮށި . އިސްދެކޮށި . އޮގަރުކަނޑިއައްޑަނަ . މަގުއަތްޖެހުން . މާއްޓަށްއެޅުން . މިންނާދަ . މިއްނާދަ . މޫސަނަ . މޮހަޅަ . މޮހަޅަ ބާލީސް . ފާލުކޮށި . ދަނޑިމަތިހިފުން . ދިގުމަގުނެގުން . ތުނޑުމަތިހިފުން . ޝީލްޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ