...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްޓަށްގެންދެވުން
، ބޮޑު ބޭކަލުން ވަރު ތެރެއަށް ލެއްވީމާ ފުރަތަމަ ދަމަށް ދުރުވާންޖެހޭ ރޭ އެއަށްޓެއްގެ ބޭކަލުން ދުރުވެ އެމީހަކު ގޮވައިގެން ދަމުއަށްޓަށް ދުރުވުން.
އެގެއެއްގައި އަށީ ބޭކަލުންނަށް އަވެލި ހުންނާންވާނެއެވެ.
އެރޭ އައްޓަށް އަރުއްވާފައި އެބޭކަލަކު ދުރުވާނީ ގެޔަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ