...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްޓަމަސް
މަސްމަހާއި ކަނޑުގައި އޮޔާދާ އެތިގަނޑުގަނޑާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަނޑުފިލާގައި ތަތްކޮށްލައިގެން އުޅާމަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ތަލަމަތީގައި ރާޅުކޮށްހުންނަ ތަނެއް ހުރެއެވެ.
އެއިން އެހެން އެއްޗެހީގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް ތަތްކޮށްލައެވެ.
މަހުގައި ހުންނަނީ އަޅި މުށިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕާމަހަ . ލޮއްތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ