...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްޔޫގު
ނ.
ގަހާއިން ފެށިގެން ފަސްވަނަ މިސްރާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅަނގުފަރާތް . އައްޔޫގު އަސްތަމާނު . އައްޔޫގުއީރާނު . އަސްތަމާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ