...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްޕަ
ނ.
ބައްޕަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުންދެމި . ހަރުގަނޑު . ބަޓޭލި . ކައްޕަތް . ކޮޅަލި . ކޮޅުން . އިޑިއައްޕަން . އިޑިއައްޕަންހަރު . މޭއްޔައައްޕަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ