...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްޗަޑަ
ނ.
(1) ހަޑިކަމުގެ ބޮޑުކަން ދައްކާން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ނޫންކަމަށް ހެދޭން ބުނެއުޅޭ ރަނޑުބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްޗީޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ