...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަހަށް
ކއ.
(1) ލަސްނުވެ.
(2) ހަލުއިކޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކޮށް . ހާބޮނގަލެވުން . ހިކާދުރުކުރި . ހިތްބަލި . ހިތްބަލިވުން . ހިތްތޫނުވުން . ހިލަކިހުނު . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުކުރު ހެދުން . ހޫރުން . ނިތްތެޅުން . ރަންގުލީރަޙުމަތް . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ރެދިންގެ ކަންތައް . ބަނޑުދިޔާވުން . ބަސްބުނިހިނދުން . ބޮއްވާމަޅި . ބޮޑުފިނިހައް . ޅަހަނޑޫ . ޅޮސް . ކަނބިލި . ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ . ކަންކުން . ކަރަންކާ . ކަޅިއުކުން . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކުރަނދު . ކުރުކުއްލި . ކުރުއަތުލިޔުން . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކުއްލިއަކަށް . ކޮތަޅުކެނޑުން . އަވަހެލާ . އަތްހިނގުން . އަތްކުރުކޮށްލުން . އަތްމަތިހަލުވި . އަލަނާސިބިބީ . އިރުއިރުކޮޅާ . އިރުއިރުކޮޅުން . އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. . އިރުވައިވިއްސާރަ . އިސާހިތު . އިސާހިތަކު . މާއިރާ . މާފުނަވެރިރުއް . މުރަނަ . މޭލަންފަތި . މޮހޮރުބަލި . ފަތިހޮނޑެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ