...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަހާރަ
އ.
(1) ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުންގެ ބައެއް އެއްޗެހިކޮޅު ގެންދާއިރު އެކަން އެންގުމަށް ބުނާ ބަހެއް.
(2) ބަޑިބޭހާއި އަލިފާނުގެ ތަކެތި ގެންދާއިރު އެއަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްގެކޮޅު . ނިންދަލާސް . ނިވަތްވުން . ރޭކުރުން . ރޭވުން . އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުން . އަލިވިލުން . އޮލީ . މަޖިލީހުގައި އެޅުން . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މިސްކިތު ވަކަރު . ފުރައަންމަވުން . ފުރައުއްތަވުން . ސިކަންދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ