...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަހާރަގޮނޑި
ނ.
ބަލިވެއުޅޭ މީހުން ހާޖަތަށް ދާން އިށީންނާން ހަދައިފައި ހުންނަ ގޮނޑި.
މިހުންނަނީ މެދުން ކަނޑައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ