...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަށުތަންޑުވަ
ުތެރޭން ކޮންމެ ވަރަކުން ހަތަރުމީހުން މަގުން ތިބޭ ބަޔެއް.
މިމީހުންގެ މަސައްކަތަކީ، އެވަރަކަށް މަސައްކަތު ގޮވާން ވެއްޖެނަމަ ބުރުޒު ބަނޑޭރީން އެންގީމާ އެވަރެއްގެ ބޭކަލުންނަށް މަސައްކަތު ގޮވުމެވެ.
މިއިން މީހަކަށް އޮންނާނީ ފޭލި ދެއްވާ ދުވަހު އިތުރަށް ބަޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ