...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަން
ނ.
ޕާނާއި ކޭކުފަދަ އެއްޗެހި ފިހުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
މިހުންނަނީ ދޮރުފަތެއް ލައިފައި އެތެރޭގައި ހޫނު ބަންދުވާ ގޮތަށް ހަދައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ