...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަދި
ނ.
(1) ކަމަކުން ނިމޭނިމުން.
(2) ކަމެއްކޮށްކޮށް މާބޮޑަށް ވާވަރުބަލި.
(3) މަރުވުމާ ކައިރިވާފަދަ ބޮޑެތިހާނީއްކަ.
(4) ހަލާކު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިގަނޑު . ހަމަނޭވާލުން . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ހޭބޯނޭރުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ނިންމައިލުން . ނިމުން . ބެހިކޭން . ކެވުން . މަޝްޣޫލު . މަޝްޣޫލުވުން . މިންޖުވުން . ފަލިދެމުން . ފުރިހަމަކަން . ފޭބުން . ދަމުނަމާދު . ތެޅިތެޅިހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ