...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވަސްކުރުން
މ.
(1) ހަލުއިކުރުން.
(2) މުއްދަތަށްވުރެ އިސްކުރުން.
(3) މުއްދަތު ކުރުކުރުން.
(4) ވަގުތު ކުރިއަށް ޖެއްސުން.
މިސާލު:
މިގަޑި މިހުރީ ފަސްމިނެޓް އަވަސްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލުއިކުރުން . ކުރުދޮށީގައިހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ