...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވާމެންދުރު
ނ.
ހާމަޔަށް ހުންނަ ބައެއް ބިމަށް ގަދަޔަށް އަވިދީފައި އޮންނައިރު ފެންނަގޮތެއް.
މިފެންނާނީ ފެންގަނޑެއްހެންނެވެ.
ކައިރިވީވީހެން ފެންގަނޑުދުރުވާހެން ހީވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ