...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވިހި
ް ރަތްކޮށެވެ.
މިއުދުހޭނީ މާ އަވަސް އަވަހަށެވެ.
(2) ނަކަތް ކިޔާއިރު ހުވަން ނަކަތުގެ ކުރިން ކިޔާ ނަމެއް.
އެކަމަކު މިއީ ދުވަހެއް ނާންނަ ނަކަތެވެ.
އަށާވީސް ނަކަތް ހަމަވަނީ މިނަކަތް ލައިގެންނެވެ.
(3) މަޖާޒު:
ހަލުއިކޮށް އުޅޭ މީހުންނާމެދުވެސް މީގެ މިސާލު ދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޑަބުރު . ވިއްސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ