...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވިދޮންވުން
މ.
އަވިބާރު މޫސުމަށް ބޮޑަށް އަވިދޭ ދިމާގައި ހުންނަ ހަރު މޭވާގައި ރިއްސެޔޮކުލަޖެހުން.
މިހެންވަނީ، އަވީގެ ދިލަހޫނުގެ ސަބަބުން އެ އެއްޗެއްގެ ފެންދޫވާގޮތް ވުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދުވަރުކުޅުން . ވަގުދޮންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ