...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވީލުން
މ.
ހޫނުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ހިއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި އަވީގައި އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާވެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ