...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަވެލި
ނ.
(1) (ސ.) ފިލާގައިލާ މަށިހަދާފޮތިވެލި.
(2) (ގ.ޏ.) އަވަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަލަ އަވެލި . ބަންގާޅު އަވެލި . އައްޓަށްގެންދެވުން . އަވިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ