...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމަ
ނ.
(1) ތަންވަޅު.
މިބަސް އިސްތިޢުމާލުކޮށް އުޅޭނީ ނަފީގެ ގޮތުގައެވެ.
މިސާލު:
އޭނާ އެގެއަށް ދިއުމުގައި "އަމަ" އެއްނެތެވެ.
(2) ބައްދަލު.
(3) އ.
(ރ) އައްދޭ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިޔަރު . ބޮލާކޮޓިޔާ . ބޮލާކޮޓުން . ބޯހަރު . ބޯހަރުކަން . ކާލިއެޅުން . ކޮޅުފައި . އަންމަކޮޅޯތް . އަމަ . އަމަށަކު . އަމަށުން . އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން . އަތޮޅުވެރިންނަށްހިއްޕޭނީވަލުގައެވެ. . އެއްޖިންސުންއުޅުން . އޮށަނި . އޯގަ . ވައްލިހުން . ވިއަމަސްކަކިޑި . މައިބަފާގޮވުން . މަސްތު . މަސްތުވާތަކެތި . މަސްތުވުން . މަޔާހޮކި . މަޔާއިނު . މާރުސައްލޯ . މުރުތައްދުވުން . ފަތުޖެއްސެވުން . ފުލުހުން . ދޮގުވެރިކަން . ތަޖުރިބާކުރުން . ލަންބައިލުން . ގަހަށްއެރުން . ސުންނަތް . ސުލްޙަ . ސުލްޙަވެރިކަން . ސުލްޙަމަސަލަސްކަން . ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން . ޖިންސީގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ