...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމަށުން
ނއ.
(1) ފުރިހަމަކޮށްވާ.
(2) އުނިކަމެއްނުވާ.
(3) އަސްލުގޮތަށް.
(4) ސަލާމަތުން.
(5) ފުރިހަމައަށް.
މިސާލު:
(ހ) އަމަށުން އޮތް އެއްޗެއް ގެނެސްބަލަ.
(ށ) އަމަށުން ހުރިއްޔާ މަވެސް ދާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމަށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ