...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމަރާލި
ލައިފައި އޮންނަ ދެވާގަނޑު ބިންމަތީގައި ޖެެހޭވަރު ވާނެއެވެ.
(2) ސަރުކާރު އުޅަނދު ފަހަރުގައި ދިދަފަތި ނަގައިފައި އޮންނައިރު ކުނބުގެ އެންމެ ކުރިއަށް ނަގައި އުޅުނު ދިދައެއް.
މިދިދައިގެ ވާގަނޑު މަތިކަނާހަމައަށް ނުވަތަ ފެނުގައި ޖެހޭވަރަށްވެސް ދިގުކޮށް އޮވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ