...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމަލީފަންނު
ތާރީޚުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއްގެ ނަން.
މީގައި ހިމެނޭނީ، އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތާއި މިއުޒިކާއި، ތަމްސީލު ކުޅުމާއި މިކަހަލަ ހުނަރުތަކެވެ.
މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެއްވަން ފެއްޓެވީ 4891 ވަނަ އަހަރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ