...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމަލު
ނ.
(1) މަސްތު.
(2) އެއްޗެއްކައިގެން ނުވަތަ ބޮއިގެން ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން މިނޫންވެސްގޮތަކުންވާ މަަސްތު.
(3) މަޖާޒު:
ލިބުނު ޙައިރާން ކަމަކުންވާ ދެބަންދިހާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިޔަރު . ބޮލާކޮޓިޔާ . ބޮލާކޮޓުން . ކާލިއެޅުން . އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން . އެއްޖިންސުންއުޅުން . އޮށަނި . ވައްލިހުން . މަސްތު . މަސްތުވާތަކެތި . މަސްތުވުން . ފަތުޖެއްސެވުން . ގަހަށްއެރުން . ސުންނަތް . ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން . ޖިންސީގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ