...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާ
ނ.
މައިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ނާމާން . ނާމާންކަން . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބިންދާބަޑި . ބޯކަޅުދޫނި . ކަނުހަސަނަށްއަމާފެނުން . އައްޕަގެހުނުން . އަމާންނެގުން . އަމާންދިދަ . އަމާބުނީތީ ފަރަށްދިޔުން . އަމާޒުހިފުން . އަމާޒުބަޑި . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަމޯ . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . މަންމަ . މަރުފަހިދުޢާ . މައި . މީޒާންކުރުން . މީޒާންވުން . މޫސަދަރު . ފިސްތޯލަ . ދަތުރުޞަލަވާތް . ތެދުވެރި . ތެދުވެރިކަން . ތެދުވެރިކަންހުރުން . ތެދުވެރިވުން . ތެދުވެރިޔާ . ލަނޑުދަނޑި . ގޯލު . ސަލާމަތް . ސީދާ . ސީދާކަން . ސީދާކުރުން . ސީދާވުން . ސުލްޙަ . ސުލްޙަވެރިކަން . ސުލްޙަމަސަލަސްކަން . ޖަޑިބު . ޚިޔާނާތްތެރިން . ޚިޔާނާތްތެރިކަން . ޚިޔާނާތްތެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ