...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާނާތްތެރި
ނއ.
(1) ތިމާގެ އަތުގައި ބަހައްޓާތެކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައިދޭ.
(2) ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކުރާ ކޮންމެކަމަކާއި ކޮންމެ އެއްޗެއް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައިދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެދުވެރި . ތެދުވެރިކަން . ތެދުވެރިކަންހުރުން . ތެދުވެރިވުން . ތެދުވެރިޔާ . ޚިޔާނާތްތެރިން . ޚިޔާނާތްތެރިކަން . ޚިޔާނާތްތެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ