...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާންދިދަ
ނ.
(1) އިހުގައި ރަދުންނާއި ގަނޑުވަރުތެރޭ ހަތްކޮޅުނަގާ ބޭފުޅުން ޢިއްޒަތަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކުރީގައި ޖަޑިބު ހިފައިގެން ހުންނަ ބޮޑު ދިދަ.
(2) އަމާން ދިންކަމުގެ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖަޑިބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ