...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާޒު
ނ.
(1) ސީދާ.
(2) ވަކިތަނަކާދިމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންދާބަޑި . އަމާޒުހިފުން . މީޒާންކުރުން . މީޒާންވުން . ފިސްތޯލަ . ލަނޑުދަނޑި . ގޯލު . ސީދާ . ސީދާކަން . ސީދާކުރުން . ސީދާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ