...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާޒުކުރުން
މ.
(1އެއްޗެއް) ޚާއްޞަތާކަށް ދިމާކުރުން.
(2) އެއްލާ އެއްޗިއްސާއި ޖަހާ ބަޑި ގަސްތުކުޅަ ތަނާ ސީދާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމާޒުހިފުން . މީޒާންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ