...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމާޒުފަތްގަނޑު
ި ނުވަތަ ދުނި، އަމާޒަށް ޖަހާން ފަރިތަކުރާއިރު އެދިމާގައި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ އެތި.
މީގައި ހުންނާނީ ފާހަގައެއް ލައިފައެވެ.
މަޖާޒު:
(2) ކަމެއްކުރާން ގަސްދުކޮށްފައިވާގޮތް.
(3) ތިމާ ނުހަނު ބޮޑަށް އެދޭކަމަކާއިމެދު މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭން އަންނަފޮނި ނަތީޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ