...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމިއްލަކަން
ނއނ.
(1) އެހެންމީހެއްގެ ބާރެއް ނުހިނގާކަން.
(2) މުސްތަޤިއްލު.
މިސާލު:
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަކަން ލިބިގެންވާ ޤައުމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމިއްލަކަން . މިނިވަންކަން . މުސްތަޤިއްލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ