...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު
ނ.
ވަޒީރުންނާއި އޮފީސް އޮފީހުގެ ވެރިން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅު ކަންކަމުގައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުރަސްމީދަތުރުފުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ