...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމީރު
ނ.
(1) ކިލެގެ ބޭކަލުންނާއި ރަސްކަލުންގެ ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުގެ ކުރިޔަށް އިތުރުކޮށް އުޅުނު ލަޤަބެއް.
(2) ވެރިޔާ.
(3) އަލްއަމީރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމީރު . ފިއްތިފުޅި . ދީދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ