...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމީރުރަސްކަން
ނ.
(1) ވަލީޢަޙުދުކަން.
(2) ރަސްގެފާނުގެ ޤާއިމްމަޤާމުކަން.
(3) ރަސްކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެރަސްކަން އެހެން ބޭފުޅަކާ ޙަވާލު ކުރައްވައިފައި ހުންނަވާ ދަރަޖަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ