...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމީރުކަން
ނ.
(1) ކިލެގެ ބޭކަލުންނާއި ރަސްކަލުންގެ ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުގެ ކުރިޔަށްލާ ލަޤަބުގެނަން.
(2) ވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ