...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމުރުވެރި
ނއ.
(1) އަމުރުކުރުމުގުވެރި.
(2) ޙުކުމްކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބުކަން . ވައިމަތި . ވައިމަތިނުބައިވުން . ވައިމަތިބެލުން . ވެރި . ވެރިން . ވެރިކުރުން . ވެރިވުން . ވެރިވެގަތުން . ވެރިމީހާ . މަންދޫބު . ތަބާވުން . ތަޅުއެޅުވުން . ގަވަރުނަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ