...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަމުދުން
އ.
(1) މުޅީންއަނެކާ ހީކުރާގޮތަށް ނޫންކަން އެންގުމަށްބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެތާހުރީ އަމުދުން މަށެއްނޫނެވެ.
މިއަކުރު ބޭނުންކުރަނީ ބުނާބަހެއް ގަދަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
(2) ގަސްތުގައި.
(3) އެނގިހުރެގެން.
(4) އެއްގޮތަކަށްވެސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމުދަކުން . އަމުދުން . ސަފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ