...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަފި
ނ.
(1) ގަސްގަހުގެކުދިގޮފި.
(2) ކަފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެރޮއިން . ބޭސްގުޅަޖެހުން . ކަފި . ކަފިކަފިވުން . ކަފިވުން . ކަސްކަސާ . އަފިހުން . އަފިންނާ . އަސްކަނުބޭސް . އޮފި . ގުޅަޖެހުން . ސަބުޖު . ޚަސްޚާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ