...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަފިހުން
ނ.
އަފިހުން ގަހުގެ ހިކިކިރު.
މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސްތުވާ އެއްޗެކެވެ.
އަދި ބޭހެއްމެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭސްގުޅަޖެހުން . ކަސްކަސާ . އަފިހުން . އަސްކަނުބޭސް . ގުޅަޖެހުން . ސަބުޖު . ޚަސްޚާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ