...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދަ
ނ.
(1) ހުޅަނގުގެ ހަވަނަނަކަތް.
(2) މިނަކަތުގެ ތަރިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންމުށި . ހަރުބަސް . ހައެއް . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވީރުކުރުން . ހަމަނުވުން . ހަތަރު . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތަރެއް . ހަތައިވަރަ . ހަތާވީސް . ހަތެއް . ހަތްތަރި . ހަޑިކޮށްލުން . ހަޔެއްވުން . ހާދިސާ . ހާސްވަޅު . ހާޖިސް . ހިރިއަދަދު . ހިމެނުން . ހިތްތިރި . ހިސާބު . ހުތުރުބަސް . ހުތުރުކަން . ހޭއެރުވުން . ނަންބަރު . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަވައި . ނަވަވަންނަ . ނަވަތިރީސް . ނަވާރަ . ނަވާވީސް . ނަވާޅީސް . ނަވާހި . ނަވާނަވައި . ނުވައެއް . ނޫން . ނޯބެލްއިނާމު . ރަހަލުން . ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރޯނުފޯލި . ބަނިޔާދަން . ބަނިޔާދަންކަން . ބަނިޔާދަންވުން . ބައިހަމަކުރުން . ބައިކުޅަބައި . ބައިވެރިވާމަތީބަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ